ag贵宾厅官网

id="hi-135683">血解

作者:www142net    发布时间:2020-02-06 11:50     浏览次数 :98

[返回]

血为一身之液,有血则筋骨脏腑皆得其灌溉而成,无血则内失所养,形容无不枯槁。小儿失血之证,阳盛乘阴,则血为热迫,故犯气分而妄行,不得归入经脉也。若血病伤及于腑者,则血渗入肠胃之浊道,上行于咽,出而为吐为衄,下从二便而出,为便为溺也。若血病伤及于脏者,则溢出于胸中之清道,上从喉出,而兼咳嗽,下从精窍而出,为溺血也。夫血藏于脏内,行于脉中,流于躯壳之内,不可得而见也,非损伤不能为病,故损之原因有三。

论曰内经谓冬脉太过,则令人解 ,脊脉痛而少气不欲言,夫肾为作强之官,精为一身之本,所以运动形体者也,一或受邪,则肾实而精不运,故有脊脉痛,少气不欲言之证,名曰解 者,解有解缓之义, 则疑于寒亦疑于热,疑于壮亦疑于弱。不可必之辞,诊其尺脉缓而涩者,解 也。

一曰。热伤阳络,腑病也。热伤阴络,脏病也。宜以清热为主。

治解 脊脉痛,气乏不欲言,此为肾气有余。利肾汤方

二曰努伤,宜以破逐为主。

泽泻 生干地黄 赤茯苓 槟榔 麦门冬 柴胡 枳壳 黄芩 牛膝

ag贵宾厅官网,三曰劳伤,宜以理损为主。

上九味,粗捣筛,每服三钱匕,水一盏,煎七分,去滓温服。

治血须先明此三大原因,始不至误治小儿之失血证。循其名而核其实,因作血解。

治肾气有余,足少阴脉太过,令人脊脉痛,少气不欲言,病名解 。匀气汤方

下一篇:没有了